Cây Kim Ngân

200.000365.000

  1. Cây chậu to cỡ 40x21x40.
  2. Cây to mix nhiều cây, gắn kèm tượng phật. Cỡ 45x22x45

Chọn loại cây dưới phần Tùy chọn sản phẩm (gần nút Mua Hàng).

Xóa
Tự mix cây Cách đặt mua Check đơn hàng