Cây Linh Sam

Linh Sam có tên khoa học là Antidesma acidum có nguồn gốc ở Châu Á. Ban đầu giống cây này thường mọc tự nhiên bên các con suối, khe đá,… Nhưng sau này nhờ vào vẻ ngoài đặc biệt của mình, Linh Sam đã được con người thuần hoá trở thành một giống cây cảnh có giá trị kinh tế cao.

Tự mix cây Cách đặt mua Check đơn hàng