Cây Nha Đam

150.000

Cây Nha Đam còn gọi là cây Lô Hội (tên khoa học: Aloe Vera) có khả năng thanh lọc không khí, giải phóng oxy, hút các khí có hại như cacbondioxit, andehyde formic…

Tự mix cây Cách đặt mua Check đơn hàng